I. Yleiset ehdot§ 1 Perussäännökset

(1 ) Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (NEW YORK COFFEE COMPANY Lighthouse Group SIA) Internet-sivuston www.newyorkcoffee.fi kautta. Ellei toisin ole sovittu, vastustamme käyttämiesi omien ehtojen sisällyttämistä.

(2 ) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään harjoittaa itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa.

§ 2 Sopimuksen syntyminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti. ja/tai korjauspalvelujen tarjoaminen.

(2 ) Sijoittamalla kyseisen tuotteen verkkosivustollemme annamme sinulle sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta kohteen kuvauksessa mainituin ehdoin.

(3 ) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat ja/tai korjauspalvelut sijoitetaan ostoskoriin. Voit avata ostoskorin navigointipalkin vastaavasta painikkeesta ja tehdä siihen muutoksia milloin tahansa.
Kun olet avannut "Checkout"-sivun ja syöttänyt henkilökohtaiset tiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, tilauksen tiedot näytetään sinulle tilauksen yleiskatsauksena.


Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal / PayPal Express), sinut ohjataan joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle.
Jos sinut ohjataan vastaavaan pikamaksujärjestelmään, tee vastaava valinta tai syötä tietosi siellä. Lopuksi saat tilaustiedot näkyviin tilauksen yleiskatsauksena välittömän maksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun sinut on ohjattu takaisin verkkokauppaamme.


Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa tilauksen tiedot uudelleen, muuttaa niitä (myös Internet-selaimen "takaisin"-toiminnolla) tai peruuttaa tilaus.
Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen kautta ("tilaus maksua vastaan" tai vastaava nimitys) ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.

(4 ) Pyyntösi tarjouksen laatimisesta eivät ole sinua sitovia. Lähetämme sinulle sitovan tarjouksen tekstimuodossa (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa (ellei tarjouksessa ole mainittu muuta määräaikaa).

(5 ) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu osittain automaattisesti sähköpostitse. Sinun on siis varmistettava, että meille antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään oikein, että sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti varmistettu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.

§ 3 Yksilöllisesti suunnitellut tavarat

(1) Sinun on toimitettava meille tavaroiden yksilölliseen suunnitteluun tarvittavat tiedot, tekstit tai tiedostot verkkotilausjärjestelmän kautta tai sähköpostitse viimeistään välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdollisia tiedostomuotoja koskevia määrittelyjämme on noudatettava.

(2) Sitoudut olemaan lähettämättä tietoja, joiden sisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, nimioikeuksia, tavaramerkkioikeuksia) tai rikkoo voimassa olevia lakeja. Vapautat meidät nimenomaisesti kaikista kolmansien osapuolten tässä yhteydessä esittämistä vaatimuksista. Tämä koskee myös tässä yhteydessä tarvittavasta oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvia kustannuksia.

(3) Emme tarkista toimitettujen tietojen sisällön oikeellisuutta emmekä ota vastuuta virheistä.

§ 4 Korjauspalvelujen tarjoaminen

(1 ) Siltä osin kuin korjauspalvelut ovat sopimuksen kohteena, olemme velkaa palvelukuvauksesta johtuvan korjaustyön. Suoritamme ne parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan joko henkilökohtaisesti tai kolmansien osapuolten välityksellä.

(2 ) Sinulla on yhteistyövelvollisuus, erityisesti sinun on kuvattava laitteessa oleva vika mahdollisimman kattavasti ja annettava viallinen laite saataville.

(3 ) Sinun on vastattava viallisen laitteen lähettämisestä meille aiheutuvista kustannuksista.


(4 ) Ellei vastaavassa tarjouksessa toisin mainita, korjaus, mukaan lukien laitteen lähettäminen, suoritetaan 5-7 päivän kuluessa korjattavan laitteen vastaanottamisesta (sovitun ennakkomaksun tapauksessa kuitenkin vasta maksumääräyksesi antamisen jälkeen).

(5) Jos käytät irtisanomisoikeuttasi 648 §:n S. 1 BGB:n (Saksan siviililaki) mukaisesti voimme vaatia 10 prosenttia sovitusta korvauksesta kertakorvauksena, jos täytäntöönpanoa ei ole vielä aloitettu. Jos lakisääteinen peruutusoikeus on kuitenkin olemassa, sitä sovelletaan vain, jos käytät peruutusoikeuttasi vasta peruutusajan päättymisen jälkeen. Sinulla on oikeus todistaa, että meille ei ole aiheutunut lainkaan kustannuksia tai että ne ovat huomattavasti pienemmät.

§ 5 Oikeus pidättämiseen, Omistusoikeuden säilyttäminen

(1 ) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samaan sopimussuhteeseen liittyviä vaatimuksia.

(2 ) Tavarat pysyvät meidän omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

(3 ) Jos olet yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa:

a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Ennen omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai siirtää omistusoikeutta vakuuden muodossa.

b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa luovutat meille jo nyt kaikki sinulle jälleenmyynnistä kertyneet laskun suuruiset saatavat, ja hyväksymme luovutuksen. Sinulla on lisäksi oikeus periä saatava. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.

c) Jos varatut tavarat yhdistetään ja sekoitetaan, hankimme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan suhteessa varattujen tavaroiden laskutusarvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan pyynnöstäsi ne vakuudet, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.


§ 6 Takuu

(1 ) Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.

(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan meille ja kuljetusliikkeelle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et tee niin, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

(3)Jos jokin tavaran ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, poikkeama katsotaan hyväksytyksi vain, jos olemme ilmoittaneet siitä sinulle ennen sopimusilmoituksen antamista ja jos sopimuspuolet ovat nimenomaisesti ja erikseen sopineet poikkeamasta.

(4 ) Jos olet yrittäjä, edellä mainituista takuumääräyksistä poiketen sovelletaan seuraavaa:

a ) Ainoastaan omat määrittelymme ja valmistajan tuoteseloste katsotaan tavaran laaduksi, mutta ei muuta mainontaa, julkista myynninedistämistä tai valmistajan lausuntoja.

b) Jos tuotteessa on virheitä, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla virheen tai toimittamalla sen jälkeen. Jos virheen korjaaminen epäonnistuu, voit harkintasi mukaan vaatia kauppahinnan alentamista tai peruuttaa sopimuksen. Virheen korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tavaran tai virheen luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Jos kyseessä on virheiden korjaaminen, emme ole velvollisia vastaamaan lisääntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran siirtämisestä muualle kuin suorituspaikkaan, edellyttäen, että siirto ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta, jos


- meistä johtuvasta tuottamuksellisesta vahingosta, joka aiheutuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta, sekä muusta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta;
- siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen laadusta;
- kun on kyse esineistä, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden;
- lakisääteiset takautumisoikeudet, joita sinulla on meitä vastaan virheoikeuksiin liittyen.

§ 7 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka

(1 ) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei sen vuoksi poisteta (suosimisperiaate).

(2 ) Kaikkien kanssamme solmitusta liikesuhteesta johtuvien palvelujen suorituspaikka ja oikeuspaikka on sääntömääräinen kotipaikkamme, jos et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto.Sama pätee, jos sinulla ei ole yleistä asuinpaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai jos asuinpaikkasi tai asuinpaikkasi ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä. Tämä ei vaikuta oikeuteen nostaa kanne tuomioistuimessa myös toisessa lakisääteisessä oikeuspaikassa.

(3 ) YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei nimenomaisesti sovelleta.

II. asiakastiedot1. myyjän henkilöllisyys

NEW YORK COFFEE COMPANY Lighthouse Group SIA
Celtnieku 15/17-10
3401 Liepāja
Latvia
Sähköposti: support@newyorkcoffee.deVaihtoehtoinen riidanratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.


2 Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot

Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet toteutetaan yleisten sopimusehtojemme (osa I) määräysten "Sopimuksen tekeminen" mukaisesti.

3. sopimuskieli, sopimustekstin tallentaminen

3.1 Sopimuskieli on saksa.

3.2 Emme tallenna koko sopimustekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnon avulla. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, sinulle lähetetään uudelleen sähköpostitse tilaustiedot, etäsopimuksia varten laissa vaaditut tiedot ja yleiset sopimusehdot.

3.3 Kun kyseessä ovat verkkokorijärjestelmän ulkopuoliset tarjouspyynnöt, saat kaikki sopimustiedot osana sitovaa tarjousta tekstimuodossa, esimerkiksi sähköpostitse, jonka voit tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. käytännesäännöt

4.1 Olemme noudattaneet Händlerbund Management AG:n laatukriteerejä (Buyer's Seal Quality Criteria), jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-sertifizierungskriterien.pdf.

5. tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

6 Hinnat ja maksuehdot

6.1 Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

6.2 Aiheutuneet toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne voidaan pyytää verkkosivustollamme tai vastaavassa tarjouksessa asianmukaisesti osoitetun painikkeen kautta, ne näytetään erikseen tilausprosessin aikana ja ne ovat sinun maksettavissasi, ellei ilmaista toimitusta ole luvattu.

6.3 Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, voi aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa, kuten tullimaksuja, veroja tai rahansiirtomaksuja (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksuja), joista sinä vastaat.

6.4.Varojen siirrosta aiheutuvat kustannukset(luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksut)6.4 Kaikki rahansiirrosta aiheutuneet kustannukset (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksut) jäävät sinun maksettavaksesi, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.

6.5 Käytettävissäsi olevat maksutavat ovat seuraavat Käytettävissäsi olevat maksutavat näkyvät verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa vastaavalla painikkeella.

6.6 Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

7. toimitusehdot

7.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme tai kyseisestä tarjouksesta vastaavasta painikkeesta.

7.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara on luovutettu sinulle, riippumatta siitä, onko lähetys vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, että olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan kuljetuksen.

Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat omalla vastuullasi. 8. Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat omalla vastuullasi.

8. lakisääteinen virhevastuu

Vastuu virheistä määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdan "Takuu" mukaisesti.

9 Peruuttaminen

9.1.Sopimuksen irtisanomista ja irtisanomisen ehtoja koskevat tiedot löytyvät yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdasta "Korjauspalvelut" sekä vastaavasta tarjouksesta.

Nämä yleiset sopimusehdot ja asiakastiedot ovat Händlerbundin tietotekniikkaan erikoistuneiden lakimiesten laatimia, ja ne tarkistetaan jatkuvasti niiden lainmukaisuuden varmistamiseksi. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusturvan ja on vastuussa varoitustapauksissa. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

viimeinen päivitys: 01.03.2023